První schůzka

Pilířem úspěšné spolupráce je úvodní konzultace. Před zahájením realizace každé zakázky kladu největší důraz na osobní setkání, poznání klienta, vyslechnutí jeho potřeb a požadavků. Finální návrh interiéru je pak “obrazem” přání a snů zákazníka o jeho ideálním bydlení. První schůzka je zcela nezávazná a zdarma.

Co si připravit na první schůzku? 

  • Základní představu o plánovaném rozsahu změn interiéru
  • Projektovou dokumentaci domu nebo bytu, pokud je k dispozici

Druhá schůzka

Druhé setkání je pomyslným odrazovým můstkem pokračování spolupráce. S klientem je konzultován první vypracovaný koncept návrhu v jedné či více variantách dle možností prostoru. Koncept se skládá z následujících součástí:

  • Nákres 2D půdorysu s dispozičním řešením a rozmístěním nábytku
  • 3D vizualice v černobílém provedení s možností virtuální prohlídky

Po představení návrhu pokračuje konzultace s klientem, jsou řešeny jeho postřehy a připomínky. Cílem konzultace je vzájemné porozumění a výběr nejvhodnější varianty návrhu včetně barevných schémat. Následně je předložena smlouva o dílo.

Návrh interiérů v obraze

Třetí schůzka

Po stvrzení spolupráce je představena dokončená 3D  barevná vizualizace návrhu se vzorkovnicí (kolážemi) materiálů, doporučených doplňků, dekorací a zařízení bytu, domu, popř. komerčního prostoru.

Čtvrtá schůzka

Projekt  na nové bydlení je dokončen. Klientovi je předána kompletní dokumentace obsahující 2d půdorys, 3D vizualizace, nákupní seznam, plány rozvodů elektřiny a vody s odkazy na osvědčené dodavatele a řemeslníky, cenová kalkulace návrhu a finální faktura. Pokud klient žádá odborný dozor při realizaci projektu, spolupráce pokračuje dle individuálně smluvených podmínek.

Vaše přání a sny si ráda vyslechnu při nezávazné schůzce

Vaše jméno

Vaše e-mailová adresa

Vaše zpráva

Který měsíc následuje: leden, únor....